KTO BRONI SS-MANA?

Określenie „Volksdeutsche” użyte zostało po raz pierwszy w 1938 roku w dokumencie podpisanym przez Adolfa Hitlera dla urzędowego zdefiniowania „ludzi niemieckojęzycznych mających niemieckie korzenie jednak nie posiadających niemieckiego obywatelstwa”.   

KONIEC ODSTRZAŁU JELENI

Wysokie odsetki od kredytów (jako efekt wzrostu stóp procentowych), wprowadzenie podwyższonej stawki podatku akcyzowego oraz niekontrolowany napływ samochodów używanych z importu – takie argumenty służą za wytłumaczenie gwałtownego załamania się rynku sprzedaży nowych samochodów w […]