ZEW PIENIĄDZA, ZEW KRWI

Na dobrą sprawę, nie wiem co bardziej podziwiać; prymitywizm metod stosowanych przez kolejnych żydowskich namiestników RP, czy ich wyjątkową skuteczność. Każdy rozsądny, trzeźwo myślący Polak ma świadomość, iż aktualnie jedną z najważniejszych kwestii dla dalszych losów naszego kraju jest odpowiedź władz na żądania Żydów reprezentujących „Przedsiębiorstwo Holocaust”. Ewentualna realizacja ich oczekiwań, oscylujących – co przypominam – w granicach 65 mld dolarów (równowartość rocznego budżetu państwa) w praktyce doprowadziłoby Polskę do kompletnej ruiny, a Polaków uczyniłaby pariasami we własnym kraju.

Więcej