REKLAMA

REKLAMA BANEROWA

W serwisie MOTO.media.pl oferujemy cztery formaty bannerów reklamowych.

 • Baner reklamowy typu A
 • Baner reklamowy typu B
 • Baner reklamowy typu C
 • Baner reklamowy typu D

Materiały reklamowe dostarczane są przez klientów według wytycznych podanych przez Redakcję.
Przy zamówieniu przekraczającym wartość 1500 zł, wykonanie baneru na koszt MOTO.media.pl.

ban_rozklad

REKLAMA W KATALOGU
AUTO MOTO MARKET

WPIS UPROSZCZONY – BEZPŁATNIE

Obejmuje:
a) nazwę firmy,
b) adres pod którym prowadzona jest działalność (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu, województwo),
c) telefon,
d) wybrane kategorie branżowe (maksymalnie do 3).

WPIS STANDARDOWY – 60,00 zł + VAT rocznie

Obejmuje:
a) nazwę firmy,
b) adres pod którym prowadzona jest działalność (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu, województwo),
c) telefony (maksymalnie do 3),
d) wybrane kategorie branżowe (maksymalnie do 6),
e) adres e-mail z przekierowaniem,
f) adres www z przekierowaniem, g) opis dodatkowy o objętości do 250 znaków (tj. liter, cyfr i odstępów).

WPIS ROZSZERZONY – 120,00 zł + VAT rocznie

Obejmuje:
a) nazwę firmy,
b) adres pod którym prowadzona jest działalność (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu, województwo),
c) telefony (maksymalnie do 6),
d) wybrane kategorie branżowe (maksymalnie do 12),
e) adres e-mail z przekierowaniem,
f) adres www z przekierowaniem,
g) opis dodatkowy o objętości do 500 znaków (tj. liter, cyfr i odstępów),
h) logo firmy,
i) obraz.

UWAGI:

1. Publikacja ogłoszenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 h od daty opłacenia faktury proforma wysłanej na wskazany adres.
2. Zastrzegamy sobie odmowę publikacji ogłoszenia, gdy jego treść narusza obowiązujące prawo, jest sprzeczna z ogólnie przyjętymi zasadami lub znacząco odbiega od profilu portalu MOTO.media.pl.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt:

Biuro Ogłoszeń MOTO
80-009 Gdańsk, skr. poczt. 31
tel./sekr./fax 58 303 29 35
GSM 601 611 727
e-mail: reklama@moto.media.pl

Wyślij zgłoszenie reklamy:

  Wpis uproszczonyWpis standardowyWpis rozszerzony
  [group group-304]
  [group group-812]
  [/group]

  [/group]

  Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt